TitanRent S.R.L. este o societatea înfiintata si guvernata de catre legea româna si are ca obiect de activitate 7711 – ACTIVITATI DE INCHIRIERE SI LEASING DE AUTOTURISME SI AUTOVEHICULE USOARE inregistrata la Registrul Comertului cu J49/15765/2007,CUI RO22290126.

Prelucreaza datele dumneavoastra personale oferite prin formularul de rezervare online, in calitate de operator, numai cu acordul voluntar al Clientului in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), in urmatoarele scopuri:

Indeplinirea oricaror cereri si /sau reclamatii referitoare la serviciile prestate,
Prestarea serviciilor solicitate de la website-ul,
Validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta,
Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta,
Contactarea acestuia, la cererea sa voluntara,
Contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii,

Persoana de contact din partea societatii este Dorin Damian.
Telefon: +(4) 0727.008.800
E-mail: gdpr@titan-inchirieriauto.ro


Protectia datelor cu caracter personal

Prezenta sectiune va explica în ce conditii vor fi utilizate datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când încheiati tranzactii comerciale cu societatea noastra si unde va puteti exercita drepturile de acces la date, corectarea acestora, stergere, de opozitie la prelucrare, de portabilitate a datelor si de restrictionare a prelucrarii.

Politica de confidentialitate se refera la datele furnizate de catre Client prin formularul de contact disponibil in sectiunea „Contact” a site-ului, sau prin pagina „Rezervare”. TitanRent S.R.L. nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara site-ului.

Toate datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt cele pe care ni le furnizati si pentru care va dati consimtamântul pentru prelucrare sunt necesare pentru îndeplinirea obligatiilor noastre legale ce ne revin pentru desfasurarea activitatii curente, si îndeplinirea obligatiilor noastre contractuale respective pentru, încheierea, derularea, modificarea, completarea sau încetarea contractului încheiat cu dumneavoastra. . Nu vom prelua date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra din alte surse, altele decât cele prevazute în aceasta sectiune. De asemenea, nu vom transfera la terti neimplicati in indeplinirea scopurilor declarate datele dumneavoastra cu caracter personal, decât strict în situatiile prevazute de prezenta politica privind protectia datelor si de obligasiile impuse de legislatia în vigoare.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal

TitanRent S.R.L. colecteaza date cu caracter personal pe care le poate prelucra in scopuri precum:

prestarea serviciilor de inchiriere autoturisme (inregistrarea rezervarii de inchiriere, incheierea contractului de inchiriere, servicii de asistenta pe parcursul contractului de inchiriere, emiterea documentelor fiscale),
respectarea obligatiilor legale,
solutionarea reclamatiilor,
emiterea certificatelor de asigurare/ solutionare a dosarelor de dauna,
emiterea imputernicirilor pentru trecerea frontierei,
emiterea scrisorilor de deblocare a sumelor preautorizate catre entitatile bancare.

Vom utiliza datele pe care ni le puneti la dispozitie strict pentru scopurile descrise anterior. Vom procesa (daca este cazul) datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va raspunde la solicitari si în principal pentru a ne executa obligatiile contractuale asumate.

 

Categorii de informatii pe care le colectam

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt cele furnizate de dumneavoastra fie în mod direct fie prin intermediul societatilor cu care subscrisa colaboreaza. Datele cu caracter personal prelucrate sunt: Nume, prenume, domiciliu, datele actului de identitate, CNP, datele permisului de conducere, datele cardului bancar utilizat, numar de telefon, email.

 

Perioada stocarii datelor

Datele personale vor fi pastrate pentru perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale specifice si atat timp cat raman necesare pentru scopurile mentionate mai sus.

 

Cu cine împartasim informatia

Datele dvs. cu caracter personal vor fi împartasite doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevazute în prezenta politici privind protectia datelor. În acest caz, ne asiguram ca furnizorii/colaboratorii nostri ofera o protectie adecvata pentru drepturile persoanelor fizice în legatura cu transferul datelor lor personale. Stocam informaii în locatii care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere), acestea fiind servicii de gazduire puse la dispozitie de furnizorii nottri.

 

Cum va protejam informatia

Luam masuri de securitate fizice, tehnice si organizatorice rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal transmise pe acest site împotriva furtului, pierderii accidentale, modificarii, accesului neautorizat, divulgarea sau copierea, distrugerea accidentala sau ilegala, în conformitate cu legislatia aplicabila.

Informatiile furnizate subscrisei sunt prelucrate într-un mod prin care se asigura confidentialitatea totala a datelor prelucrate. Pentru a se realiza acest lucru ne asiguram ca angajatii nostri cunosc în detaliu obligatiile ce le revin cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si de asemenea am limitat cât de mult posibil numarul angajatilor care intra în contact cu datele dumneavoastra.

 

Drepturile Dvs.

Drepturile conferite de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal sunt:

Dreptul la informare.
Dreptul la rectificare.
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”).
Dreptul la restrictionarea prelucrarii.
Dreptul la portabilitatea datelor.
Dreptul de a depune plângere.
Dreptul de retragere a consimtamântului.