Conditii generale program de fidelitate „Titan Rent”

1. ORGANIZATOR:
Cardul de Fidelitate TitanRent black este lansat si administrat de SC Titanrent SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 3, str. Liviu Rebreanu nr. 37, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15765/2007, CUI RO 22290126.

2. INSCRIEREA IN PROGRAM:
In acest program de fidelitate se poate persoanele cu varsta minima de 21 ani si sa aiba carnet de conducere pentru categoria B de minim 2 ani. Cardul de fidelitate TitanRent black se emite gratuit la prima inchiriere auto de catre persoane fizice si juridice, in conditiile in care accepta si respecta conditiile prezentului regulament. Cardul este nenominal si transmisibil, fara termen de valabilitate. Ne rezervam dreptul de a modifica modul de oferire al cardului in orice moment.

3. CONDITII DE PARTICIPARE:
La acest program pot participa toate persoanele care au peste 21 de ani si detin un carnet de conducere categoria B de minim 2 ani de zile. Participantii sunt rugati sa consulte periodic site-ul www.titan-inchirieriauto.ro si regulamentul Cardului de Fidelitate TitanRent aflat pe aceasta pagina pentru a afla ultimele informatii cu privire la modul de acordare si utilizare a discounturilor oferite prin folosirea cardului sau a promotiilor si campaniilor active disponibile. Pot exista perioade pe parcursul carora in cadrul programului de fidelitate (Cardul de Fidelitate) nu exista promotii sau campanii active.

4. INLOCUIREA CARDULUI:
Aveti dreptul de inlocuire al cardului de fidelitate daca acesta a fost pierdut, deteriorat sau furat cu un card nou.

5. DURATA SI INCETAREA PROGRAMULUI:
Programul de fidelitate TitanRent Black se desfasoara pe o perioada nedeterminata. De asemenea ne rezervam dreptul de a modifica sau suspenda acest program. In oricare din aceste cazuri, membrii vor fi informati si nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs impotriva SC TitanRent SRL, pentru nici un motiv.
SC TitanRent SRL, poate dezactiva sau suspenda definitiv un card de fidelitate „TitanRent Black”, in caz de frauda, tentativa de frauda sau in cazul unei folosiri inadecvate a programului de fidelitate. TitanRent este privata de orice responsabilitati pentru toate consecintele, directe sau indirecte ale eventualelor disfunctionalitati ale programului de fidelitate.

6. CONDITII GENERALE:
Cardul de fidelitate nu este un instrument de plata. Posesorul poate doar beneficia de privilegiile oferite de catre SC Titanrent SRL. Pentru a beneficia de promotia activa a cardului de fidelitate, posesorul de card trebuie sa prezinte cardul personalului TitanRent.

7. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
Conform cerinttelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC TitanRent SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor fiind: derularea activitatilor de reclama, marketing, publicitate, oferte si a emiterii Cardului de Fidelitate „TitanRent Black”.

Participantii au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor (art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata adresa office@titan-inchirieriauto.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele (precum nume, adresa, adresa de e-mail, numere de telefon), acestea fiind necesare: pentru identificarea dumneavoastra in vederea stabilirii relatiei contractuale dintre dumneavoastra si SC TitanRent SRL pentru a putea intra in programul de fidelitate, pentru trimiterea de oferte si reclame din partea SC TitanRent SRL. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea crearii unei oferte conforme cu cele mentionate.

Acordul dumneavoastra presupune exprimarea expresa si fara echivoc a consimtamantului cu privire la dreptul organizatorului de a stoca, folosi si prelucra in scopuri de marketing, reclama si publicitate datele furnizate pe durata derularii programului iar ambele parti considera conditiile si prevederile enumerate in prezentul regulament ca fiind obligatorii pentru ele.